Translate

2007/03/17

Atsiskyrėlis ir vilkas

Atsiskyrėlis ir vilkas

Atsiskyrėlis nubrėžė smėlyje liniją ir tarė:
„Nedrįsk jos kirsti“. Paskui nubrėžė ratą,
tardamas: „Šiame rate turi pasilikti. Jį gali
peržengti, bet linijos – ne.“ Sukilo viesulas
ir linija dingo. Vilkas liko rate.
Jį išsekino šaltis ir liūtys, bet jis
nepajudėjo iš vietos. Tiesiog nežinojo, ar linija
yra ir tada, kai nenubrėžta smėlyje.


THE HERMIT AND THE WOLF
A hermit drew a line in the sand and said:"You may not cross this line." Then he drew a circlesaying: "You must stay in this circle. You cancross it but not over the line". Then the tempest cameand the line disappeared. A wolf was standing in the circle.Cold and rain had exhausted him but hedid not move. He did not know whether the linestill exists when it is no longer drawn in the sand.

KLEMEN
http://www.klemen.pisk.net/index-lv.html


2 comments:

Anonymous said...

Kur tu radei mano eilerasti?

Agni said...

taip tai kur?- tavo puslapy... :)